Ευχαριστούμε που έχετε επισκεφθεί το site της εταιρείας μας AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ.

Η εταιρεία μας, είναι μία νεοσύστατη σύγχρονη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με αντικείμενο την παροχή κυρίως ελεγκτικών υπηρεσιών.

Διαθέτει γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Φιλοδοξία μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Για το λόγο αυτό, δίνουμε μεγάλη έμφαση στην κατανόηση των δραστηριοτήτων τους, των αγορών μέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται, των επιχειρηματικών τους στόχων και δυνατοτήτων και ειδικότερα των προβλημάτων που τους απασχολούν.

Η δυναμική της εταιρείας μας βασίζεται στο έμπειρο προσωπικό της, το οποίο είναι σε θέση να εντοπίζει και να επιλύει τα οποιαδήποτε προβλήματα γρήγορα, με ερευνητική και αναλυτική σκέψη και ευελιξία.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Στέφανος Χατζηστεφάνου
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 33501