Η Auditask είναι μια νέα εταιρεία, κύριος στόχος της οποίας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με έμφαση στην κατανόηση των αναγκών των πελατών της, της αγοράς στην οποία λειτουργούν, των στόχων και των δυνατοτήτων και των προβλημάτων που τους αφορούν.

Πληροφορίες

Επωνυμία Εταιρείας AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΜ Μητρώου ΕΛΤΕ 58
Διακριτικός Τίτλος Auditask SA
E – mail info@auditask.gr
Έδρα Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 396, 15341, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο: 210 600 9184

Μέλη Διοίκησης ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ, ΜΕΛΟΣ

ΜΠΑΜΠΑΝΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΜΕΛΟΣ